Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Gerda Welt
Deze voorwaarden zijn bedoeld om de relatie tussen u als klant en Gerda Welt te regelen. Onder opdrachtgever wordt verstaan degene die de order heeft gegeven en/of in wiens opdracht is gehandeld.
1. Koop op afstand
Wanneer u Gerda Welt (als verkoper – leverancier) de opdracht geeft een of meer producten te leveren gaat u EEN OVEREENKOMST AAN DIE WETTELIJK BINDEND IS (koop op afstand).2. Geldigheid van deze voorwaarden
Indien u bij Gerda Welt een artikel bestelt, gaat u akkoord met de door ons gehanteerde verkoopvoorwaarden. Op alle door ons gesloten overeenkomsten en daaruit voortvloeiende geschillen is Nederlands recht van toepassing. Koopovereenkomsten worden alleen aangegaan met personen van 18 jaar of ouder.

3. Productprijzen
De productprijzen voor de tekeningen zijn in euro’s en inclusief 6% BTW, maar exclusief verzendkosten.
Alle andere genoemde productprijzen zijn in euro’s en inclusief 21% BTW, maar exclusief verzendkosten. Gerda Welt neemt geen verantwoordelijkheid voor verkeerde prijzen die berusten op een kennelijke schrijf -, type – of zetfout. Prijswijzigingen voorbehouden.

4. Levering en leveringsvoorwaarden
Als uw bestelling bij ons binnen is krijgt u van ons een bevestigingsmail. Als Gerda Welt de door u bestelde artikelen op voorraad heeft, worden deze na betaling binnen 5 werkdagen geleverd. Deze leveringstermijn geldt als indicatie en niet als fatale termijn.

Gerda Welt heeft bijna alle goederen op voorraad. Indien iets toch besteld moet worden, dan hoort u dat bij de bevestiging van uw bestelling. In overleg met u wordt er dan eventueel later geleverd. Overschrijding van de leveringstermijn kan nimmer aanspraak geven op schadevergoeding. Gerda Welt houdt zich het recht voor om in gedeelten te leveren.

Wanneer bestelde artikelen niet (meer) geleverd kunnen worden, kan Gerda Welt de overeenkomst eenzijdig en zonder enig recht op schadevergoeding ontbinden.

Bestellingen worden na verpakking overgegeven aan Post-NL. Levering is wereldwijd mogelijk. Het artikel zal worden bezorgd op het door u opgegeven adres. Accepteer nooit beschadigde pakketten, wij kunnen dan geen garantie meer geven.

5. Verzendkosten
De verzendkosten zijn afhankelijk van de grootte en het gewicht van uw bestelling. De tarieven die door Gerda Welt gehanteerd worden zijn volgens de tarieven van Post-NL.  Uw bestelling afhalen is op afspraak natuurlijk ook mogelijk. Bij afhaling worden natuurlijk geen verzendkosten berekend.

6. Zichttermijn
Indien u een product niet wenst af te nemen, heeft u het recht het product na overleg met Gerda Welt binnen zeven (7) werkdagen na aflevering aan Gerda Welt retour te zenden. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de verpakking van het product onbeschadigd is en het product geen verbruikssporen vertoont. De verzendkosten en de kosten van het retour zenden komen voor uw rekening. Retour zenden kan pas na telefonisch overleg. Ongefrankeerde retourzendingen worden niet geaccepteerd.

7. Bezwaarden
Als het artikel defect, tijdens transport beschadigd of verkeerd afgeleverd is, dient u dit binnen 14 dagen na aflevering via de e-mail aan Gerda Welt te melden en aan te geven wat er fout is. Indien u in geval van zichtbare en/of onzichtbare gebreken niet binnen 14 dagen na levering de gebreken schriftelijk meldt, vervalt ieder recht op reclamering.
Reclameringen dienen door u gemotiveerd en onder overlegging van relevant bewijs bij Gerda Welt te worden gedeponeerd. Gerda Welt dient in staat te worden gesteld ingediende reclameringen te controleren.

Klachten met betrekking tot een deel der afgeleverde zaken kunnen geen aanleiding zijn tot afkeuring van de gehele levering.

8. Betalingen
Iedere bestelling wordt door Gerda Welt bevestigd door middel van een e-mail. In deze e-mail wordt het over te maken bedrag gemeld (inclusief verzendkosten). Bij vooruitbetalen zal de bestelling verzonden worden nadat het bedrag op onze rekening staat.

9. Eigendomsvoorbehoud
De door Gerda Welt geleverde producten blijven eigendom van Gerda Welt tot de volledige betaling van het factuurbedrag.

10. Privacy
Gerda Welt zal uw persoonsgegevens vertrouwelijk behandelen en niet beschikbaar stellen aan derden. Persoonsgegevens worden door Gerda Welt alleen gebruikt voor het uitvoeren van de bestelling. Met behulp van uw persoonlijk inlog account kunt u via het bestel systeem van de Gerda Welt website ten aller tijden uw gegevens inzien en wijzigen. U kunt ten aller tijden uw klant gegevens laten verwijderen. Stuur hiervoor een verzoek naar gerdawelt@gmail.com .